Informácie o škole

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote začala svoju činnosť 1. septembra 2004. Jej zriadením sme nadviazali na činnosť evanjelického školstva, ktoré malo v našom meste v minulosti bohatú tradíciu. Zároveň sme zatiaľ jedinou základnou cirkevnou školou v širokom okolí.
K tomu, aby škola začala svoju činnosť sme museli prekonať mnohé prekážky a negatívne momenty. I napriek tomu si dnes myslíme, že to bol správny krok. V nastúpenej ceste pokračujeme ďalej.