Modrá škola

Názov projektu
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Strednej odbornej škole

Cieľ projektu

Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

Program

SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

Komponent/opatrenia

Modré školy

Projektový grant
Výška projektového grantu: 39 984 € Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Číslo projektu ACC03060

Obdobie trvania projektu 1.5.2014 – 30.4.2016